Quận Thanh Xuân tặng quà người nghèo

Cứ mỗi độ Tết đến Xuân về, quận Thanh Xuân (Hà Nội) dành sự quan tâm đặc biệt tới các gia đình chính sách, hộ cận nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn.

Nguồn Hà Nội TV: https://hanoitv.vn/quan-thanh-xuan-tang-qua-nguoi-ngheo-151274.htm