Quận Tây Hồ, tồn tại hơn 100 trường hợp vi phạm đất đai Bài này thay cho bài Dự Thảo Luật giao thông sửa đôi

    Báo Kinh Tế Đô Thị
    Gốc

    Hanoinet - Giải quyết các trường hợp xây dựng vi phạm được coi là vấn đề "nổi cộm" trong công tác quản lý đô thị quận Tây Hồ những tháng đầu năm 2008.

    Nguồn KTĐT: www.ktdt.com.vn/newsdetail.asp?CatId=44&NewsId=51337