Quan tâm thực hiện chính sách đối với học sinh dân tộc thiểu số

Phú Yên là tỉnh có 31 dân tộc thiểu số sinh sống chủ yếu tại ba huyện miền núi là Đồng Xuân, Sơn Hòa và Sông Hinh; trong đó, có gần 2.000 học sinh là con em đồng bào các dân tộc thiểu số đang học tập tại các trường từ tiểu học đến phổ thông trung học (PTTH).

Những năm qua, các chính sách dành cho học sinh dân tộc thiểu số luôn được tỉnh Phú Yên quan tâm thực hiện đầy đủ, đúng theo quy định của Nhà nước.

Đồng Xuân là huyện miền núi nghèo theo Nghị quyết 30a của Chính phủ. Huyện có hơn 200 học sinh là con em đồng bào dân tộc thiểu số đang học tập tại 13 trường tiểu học và PTTH. Các em được hưởng chính sách hỗ trợ khoảng 400 triệu đồng/năm. Các chế độ miễn, giảm học phí và hỗ trợ chi phí học tập đối với các em cũng được thực hiện đầy đủ. Bên cạnh đó, trên địa bàn huyện Đồng Xuân có 28 học sinh được cử tuyển vào các trường đại học, cao đẳng trong cả nước.

Quan tâm thực hiện chính sách đối với học sinh dân tộc thiểu số - Ảnh 1

Chăm lo cho học sinh dân tộc thiểu số. Ảnh: Sở GD - ĐT Phú Yên

Ông Nguyễn Hữu Từ, Phó Chủ tịch UBND huyện Đồng Xuân cho biết: Các chế độ chính sách cho con em đồng bào dân tộc thiểu số đang theo học ở các trường trên địa bàn huyện được thực hiện đầy đủ. Qua đó, động viên các em tiếp tục học tập, tỷ lệ học sinh bỏ học giảm. Nhờ có sự hỗ trợ này địa phương giữ vững việc phổ cập giáo dục tiểu học và trung học cơ sở đúng độ tuổi cũng như tạo nguồn nhân lực phát triển kinh tế - xã hội ở vùng miền núi.

Tại trường Phổ thông Dân tộc nội trú tỉnh Phú Yên, bình quân mỗi năm có 220 học sinh con em đồng bào dân tộc ở các vùng kinh tế đặc biệt khó khăn trong tỉnh được hưởng các chế độ trợ cấp theo quy định như: hỗ trợ học bổng, sách vở, đồ dùng học tập, tiền tàu xe, gạo… Hơn 450 triệu đồng và hơn 14 tấn gạo đã được cấp phát cho các em.

Theo ông Phạm Ngọc Công, Trưởng Ban Dân tộc - Hội đồng nhân dân tỉnh Phú Yên, để tiếp tục tạo điều kiện cho học sinh đồng bào dân tộc thiểu số đến trường và học tập tốt, ngoài việc thực hiện đầy đủ các chế độ, chính sách của Đảng, Nhà nước về giáo dục dân tộc, miền núi cần có thêm các chính sách của địa phương. Bên cạnh đó, cần đẩy mạnh công tác xã hội hóa, huy động các nguồn lực để đầu tư cho giáo dục miền núi, vùng dân tộc thiểu số...

Vũ Xuân Triệu