Quan tâm tháo gỡ khó khăn trong thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia và một số dự án tại huyện Sơn Động

Ngày 13/6, đồng chí Mai Sơn, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Bắc Giang kiểm tra tiến độ thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia (MTQG) phát triển KT-XH vùng đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS) miền núi 6 tháng đầu năm 2024 và tình hình thực hiện một số dự án trên địa bàn huyện Sơn Động. Cùng đi có đại diện một số sở, ngành liên quan.

Theo báo cáo của UBND huyện Sơn Động, kế hoạch vốn thực hiện Chương trình MTQG phát triển KT-XH vùng đồng bào DTTS và miền núi 6 tháng đầu năm nay trên địa bàn hơn 202 tỷ đồng. Huyện có 10 dự án đang thực hiện liên quan đến giải quyết tình trạng thiếu đất ở, nhà ở, đất sản xuất, nước sinh hoạt; quy hoạch, sắp xếp, bố trí, ổn định dân cư; phát triển sản xuất; đầu tư cơ sở hạ tầng thiết yếu...

 Đồng chí Mai Sơn và các đại biểu tham quan mô hình trồng ba kích tím của gia đình ông Lê Văn Thuận, thôn Tảu, xã Long Sơn.

Đồng chí Mai Sơn và các đại biểu tham quan mô hình trồng ba kích tím của gia đình ông Lê Văn Thuận, thôn Tảu, xã Long Sơn.

Các dự án đều được phê duyệt danh sách đối tượng thụ hưởng; thẩm định hồ sơ; lựa chọn đơn vị khảo sát, thiết kế; đấu thầu; thi công một số hạng mục... Tuy nhiên, quá trình triển khai, một số dự án, tiểu dự án gặp khó khăn, vướng mắc về chính sách.

Do hạ tầng ở vùng DTTS hạn chế; chưa có nhiều hợp tác xã, doanh nghiệp liên kết sản xuất, tiêu thụ sản phẩm nên quá trình thực hiện dự án hỗ trợ phát triển sản xuất liên kết theo chuỗi giá trị còn khó khăn. Mặt khác, thành viên hợp tác xã thiếu năng lực quản lý, vốn, khoa học kỹ thuật do đó chưa mạnh dạn đầu tư, mở rộng vùng sản xuất...

 Đồng chí Mai Sơn kiểm tra tiến độ thi công Trạm Y tế xã Long Sơn.

Đồng chí Mai Sơn kiểm tra tiến độ thi công Trạm Y tế xã Long Sơn.

Tại huyện Sơn Động cũng đang thực hiện hai dự án gồm: Đầu tư xây dựng mở rộng quy mô giường bệnh Trung tâm Y tế huyện; sửa chữa, nâng cấp 4 trạm y tế tại các xã: Long Sơn, Vân Sơn, Phúc Sơn, Giáo Liêm. Các dự án thi công đã đạt 70% khối lượng của hợp đồng, bảo đảm tiến độ đề ra, dự kiến đưa vào sử dụng tháng 10 năm nay.

Trao đổi tại buổi làm việc, các đại biểu cho rằng, để nâng cao hiệu quả các dự án phát triển kinh tế vùng DTTS miền núi, huyện Sơn Động cần quan tâm hướng dẫn người dân lựa chọn giống cây trồng, vật nuôi chất lượng, làm tốt công tác quản lý dịch bệnh, chuyển giao kỹ thuật và hỗ trợ vay vốn.

Đồng thời tiếp tục vận động, tuyên truyền, có cơ chế hỗ trợ các hộ dân liên kết mở rộng vùng sản xuất; trồng thâm canh cây lấy gỗ và cây dược liệu. Quan tâm đưa những cây có giá trị kinh tế cao vào sản xuất để phát triển thành vùng nguyên liệu, từng bước xây dựng thương hiệu; thu hút doanh nghiệp đầu tư, liên kết.

 Đồng chí Mai Sơn phát biểu kết luận.

Đồng chí Mai Sơn phát biểu kết luận.

Sau khi đi kiểm tra thực tế và nghe báo cáo, đồng chí Mai Sơn ghi nhận và đánh giá cao sự nỗ lực của huyện Sơn Động trong thực hiện Chương trình MTQG và các dự án.

Trước thực trạng chậm giải ngân vốn Chương trình MTQG, đồng chí yêu cầu huyện và các sở, ngành liên quan cần quan tâm tháo gỡ khó khăn, vướng mắc để đẩy nhanh tiến độ, bảo đảm 6 tháng đầu năm, giải ngân đạt 30% tổng nguồn vốn.

Các đơn vị liên quan đẩy nhanh tiến độ xây dựng hạng mục bổ sung cho Trung tâm Y tế huyện và sớm hoàn thiện các trạm y tế xã; rà soát trang thiết bị bổ sung cho công trình, bảo đảm hoạt động hiệu quả, đồng bộ.

Nhằm đẩy nhanh tiến độ các dự án xây dựng cơ bản, huyện cần bám sát các quy định của pháp luật, xem xét tách phần đất thực hiện dự án liên quan đến đất rừng để thực hiện sau; thi công ngay các hạng mục, bảo đảm tiến độ đề ra.

Liên quan đến tiểu dự án cây dược liệu, đồng chí đề nghị địa phương quan tâm phối hợp với Sở Y tế, Sở Khoa học và Công nghệ nghiên cứu, tìm hiểu kỹ các chất dinh dưỡng trong các loài cây dược liệu để định hướng sản xuất, chế biến sâu.

Tập trung trồng các cây thực sự đem lại giá trị kinh tế, cho thu hoạch thường xuyên; tránh trồng tràn lan, không hiệu quả. Đặc biệt tích cực vận động các doanh nghiệp tham gia chuỗi liên kết tiêu thụ sản phẩm, hỗ trợ chuyển giao khoa học kỹ thuật, lồng ghép các chương trình hỗ trợ khác giúp người dân tháo gỡ khó khăn về vốn.

Tin, ảnh: Mạc Yến

Nguồn Bắc Giang: http://baobacgiang.vn/quan-tam-thao-go-kho-khan-trong-thuc-hien-chuong-trinh-muc-tieu-quoc-gia-va-mot-so-du-an-tai-huyen-son-dong-172429.bbg