Quan tâm lựa chọn công dân nhập ngũ là người dân tộc

QĐND – Ngay sau Tết Nguyên đán, Bộ tư lệnh Quân khu 2 đã tổ chức đoàn công tác do Thiếu tướng Đặng Văn Luyến, Phó tư lệnh, Tham mưu trưởng làm trưởng đoàn đi kiểm tra công tác tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ; công tác chuẩn bị huấn luyện chiến sĩ mới đợt 1 năm 2011.

Qua kiểm tra cho thấy, phát huy những kết quả đạt được của năm 2010, thời gian qua, các địa phương trên địa bàn tiếp tục thể hiện rõ tinh thần trách nhiệm của cả hệ thống chính trị đối với công tác tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ. Các cơ sở chú trọng đổi mới hoạt động tuyên truyền, giáo dục làm cho thanh niên trong độ tuổi sẵn sàng nhập ngũ nhận thức rõ nghĩa vụ, trách nhiệm và vinh dự trong thực hiện nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc. Hội đồng NVQS các cấp được kiện toàn, từng thành viên thể hiện rõ trách nhiệm. Nguồn công dân sẵn sàng nhập ngũ được quản lý chặt chẽ. Cơ quan quân sự các cấp phát huy tốt vai trò cơ quan thường trực, chủ động tham mưu đúng, trúng, kịp thời cho Hội đồng NVQS tổ chức triển khai công tác tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ dân chủ, công khai, đúng luật, theo phương châm “tuyển người nào chắc người đó”. Với đặc thù quân khu miền núi, Quân khu 2 chủ trương chú trọng lựa chọn công dân nhập ngũ là con em đồng bào các dân tộc thiểu số, địa bàn vùng sâu, vùng xa; gắn công tác tuyển quân với tạo nguồn cán bộ cơ sở cho địa phương và nhiệm vụ tổ chức xây dựng lực lượng dự bị động viên… Các đơn vị được giao đón nhận, huấn luyện chiến sĩ mới cũng đã hoàn tất mọi công tác chuẩn bị. Quốc An