Quan ngại việc thực thi chính sách tại Việt Nam

Ngày 11.11, tại Hà Nội, Phòng Thương mại châu Âu tại Việt Nam (EuroCham) đã công bố sách Trắng 2014 về môi trường kinh doanh tại VN.

Tài chính ngân hàng là một trong những ngành được Sách Trắng đề cập. (Ảnh minh họa)

Chủ tịch EuroCham Preben Hjortlund cho biết, các doanh nghiệp châu Âu đánh giá cao hoạt động kinh doanh tại Việt Nam, ghi nhận cơ quan chức năng Việt Nam đã bắt đầu triển khai một số thay đổi tích cực trong các lĩnh vực như ưu đãi thuế, nhân lực, bãi bỏ các yêu cầu nhập khẩu, thông qua Luật Giá...

Tuy nhiên, ông nhấn mạnh: “Mặc dù một số ngành đã có khuôn khổ pháp lý đầy đủ nhưng thách thức chính vẫn xoay quanh việc thực hiện các quy định này. Điều này phần lớn là do sự chậm trễ trong việc ban hành các văn bản hướng dẫn thực thi luật và việc chính quyền địa phương các cấp có cách hiểu và áp dụng các quy định của pháp luật khác nhau”.

Mai Hương