Quản lý và sử dụng hiệu quả tài nguyên

Ban Kinh tế Trung ương, Bộ TN-MT, Bộ NN-PTNT vừa tổ chức hội thảo quốc gia về quản lý và sử dụng hiệu quả tài nguyên trong điều kiện biến đổi khí hậu tại Trường Đại học Kinh tế Quốc dân.

Quản lý và sử dụng hiệu quả tài nguyên - Ảnh 1

Hội thảo thu hút 46 tham luận phân tích đánh giá của các tác giả ở các Bộ, ngành, địa phương, doanh nghiệp. Trên cơ sở đó, hội thảo đã thảo luận các vấn đề trong quản lý và sử dụng các loại tài nguyên thiên nhiên từ góc độ hiệu quả kinh tế - quy mô - năng lượng cạnh tranh, các cách tiếp cận và các kinh nghiệm trong nước và quốc tế trong quản lý sử dụng tài nguyên bền vững về kinh tế - xã hội - môi trường.

Nhiều ý kiến tại hội thảo cho rằng quy mô khai thác như hiện nay, nhiều loại khoáng sản của Việt Nam sẽ cạn kiệt trong tương lai gần. Tính toán của Tổng hội Địa chất cho thấy, số năm khai thác còn lại của dầu khí chỉ còn 56 năm, barit là 21 năm, thiếc là 19 năm, chì - kẽm là 17 năm và vàng là 21 năm.

Trong hai thập kỷ qua, chúng ta cũng đang đối mặt với rất nhiều vấn đề liên quan đến quản trị khoáng sản như thu ngân sách không tương xứng với mức độ khai thác, cạn kiệt tài nguyên và suy thoái môi trường nghiêm trọng.

Đối với việc sử dụng hiệu quả nguồn tài nguyên đất đai, ông Nguyễn Quốc Ngữ - Vụ Nông nghiệp - Nông thôn, Ban Kinh tế Trung ương cho rằng: “Cần đổi mới cơ chế, chính sách cho các thành phần kinh tế bao gồm cả DN đầu tư vào sản xuất nông nghiệp nhằm thúc đẩy quá trình tích tụ, tập trung đất đai”.