Quản lý thuê bao di động trả trước: Ít khách hàng đến đăng ký thông tin

    Báo Tiền Phong
    Gốc

    Từ 1.1.2008 việc quản lý các thuê bao di động (TBDĐ) trả trước chính thức được tiến hành. Tuy nhiên tới thời điểm này, số TBDĐ trả trước đăng ký vẫn rất ít.

    Nguồn Tiền Phong: http://www.thanhnien.com.vn/CNTT/2008/1/5/221521.tno