Quản lý quỹ đầu tư MB đã bán toàn bộ cổ phiếu Sowatco

Quản lý quỹ đầu tư MB đã bán toàn bộ 4.930.000 cổ phiếu, tương ứng tỷ lệ 7,35% vốn tại SWC. Ngày không còn là cổ đông lớn là ngày 06/10/2016.

Quản lý quỹ đầu tư MB đã bán toàn bộ cổ phiếu Sowatco - Ảnh 1

Theo thông tin từ sở giao dịch chứng khoán Hà Nội (HNX), CTCP Quản lý quỹ đầu tư MB đã thoái toàn bộ vốn tại Tổng Công ty Cổ phần Đường Sông Miền Nam (UpCOM: SWC).

Cụ thể, MB đã bán toàn bộ 4.930.000 cổ phiếu, tương ứng tỷ lệ 7,35% vốn tại SWC. Ngày không còn là cổ đông lớn là ngày 06/10/2016.

Trong khi MB thoái vốn thì Công ty TNHH MTV Đầu tư Hạ tầng Sotrans lại tiếp tục đăng ký mua thêm hơn 6,7 triệu cổ phần SWC, dự kiến nâng tỷ lệ sở hữu tại Sowatco lên 75%. Giao dịch dự kiến thực hiện theo phương thức thỏa thuận hoặc khớp lệnh từ 10/10 đến 4/11/2016.

Trước đó, Công ty TNHH MTV Đầu tư Hạ tầng Sotrans đang tiếp tục mua vào cổ phiếu SWC. Từ ngày 19/9 đến 30/9/2016, Hạ tầng Sotrans đã mua xong 4,36 triệu cổ phần của SWC, nâng lượng sở hữu tại đơn vị này lên hơn 43,6 triệu đơn vị tương ứng tỷ lệ sở hữu 65%.