Quản lý nợ

Một câu hỏi cho nhiều chủ DN nhỏ là: Nợ bao nhiêu thì là quá nhiều? Câu trả lời nằm ở chỗ phải phân tích cẩn thận dòng tiền của bạn và các nhu cầu cụ thể của công việc kinh doanh và của ngành công nghiệp của bạn.Chi tiết...