Quản lý kinh doanh xăng, dầu

    Báo Nhân Dân
    Gốc

    ND - Theo Bộ Công thương, việc thực hiện Nghị định 55/2007/NĐ-CP về kinh doanh (KD) xăng, dầu gần hai năm qua đã góp phần chuyển KD mặt hàng đặc biệt này sang cơ chế thị trường có sự quản lý nhà nước, bảo đảm nguồn cung xăng, dầu cho thị trường trong nước trong mọi tình huống, từng bước tổ chức và phát triển hệ thống phân phối xăng, dầu theo quy hoạch, gắn trách nhiệm từ doanh nghiệp (DN) KD xuất nhập khẩu xăng, dầu đến đại lý và trạm bán lẻ.

    Nguồn Nhân Dân: www.nhandan.com.vn/tinbai/?article=141542&sub=152&top=37