Quản lý game online vẫn còn chưa ổn

    Báo Tiền Phong
    Gốc

    Thông tư liên tịch số 60 Liên bộ Văn hóa - Thông tin, Bưu chính - Viễn thông, Công an, ban hành ngày 1.6.2006, về quản lý trò chơi trực tuyến sau hơn 30 tháng triển khai cho thấy vẫn còn những điều chưa ổn.

    Nguồn Tiền Phong: http://www.thanhnien.com.vn/news/Pages/200909/20090223233038.aspx