Quản lý dòng tiền trong ngắn hạn: Điểm yếu của doanh nghiệp Việt Nam

    Báo Kinh Tế Đô Thị
    Gốc

    Hanoinet - Việc quản lý dòng tiền trong ngắn hạn, theo ông Dương Hải, đó là một trong những điểm yếu mà doanh nghiệp Việt Nam hay mắc phải.

    Nguồn KTĐT: www.ktdt.com.vn/newsdetail.asp?CatId=10&NewsId=139820