Quản lý chặt dư nợ cho vay kinh doanh chứng khoán, bất động sản

Ngân hàng Nhà nước (NHNN) ngày 27.11 đã thông tin về việc chỉ đạo các NHTM triển khai thực hiện các quyết định của Thống đốc NHNN về điều chỉnh các mức lãi suất và tỉ giá, trong đó chú ý quản lý chặt chẽ dư nợ cho vay kinh doanh CK, BĐS;

(LĐ) - Có các giải pháp đảm bảo khả năng thanh khoản, đặc biệt là thời gian cuối năm; rà soát, quản lý tốt nguồn ngoại tệ trong hệ thống của mỗi NH, chấp hành đúng quy định mua bán ngoại tệ với DN. Trong cuộc họp giữa NHNN với các NHTM nhà nước, NHTMCP Ngoại thương, Công Thương và Hiệp hội NH, các NHTM có vốn nhà nước cũng đã thống nhất sẽ áp dụng lãi suất huy động VND cao nhất dưới 10,5%/năm để ổn định mặt bằng lãi suất chung. Những trường hợp tăng lãi suất huy động cao hơn mức này, phá vỡ mặt bằng lãi suất huy động trên thị trường, Thanh tra NH sẽ tiến hành xem xét toàn diện hoạt động của tổ chức tín dụng đó. Hiệp hội NH cho biết, cũng sẽ tổ chức vận động các NH thành viên thực hiện tốt các chủ trương và quyết định mới về các mức lãi suất và tỉ giá. L.Thủy