Quản lý chặt chẽ sàn giao dịch bất động sản điện tử

Chiều 25/6, tại Trụ sở Chính phủ, Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà chủ trì cuộc họp rà soát, hoàn thiện dự thảo Nghị định quy định chi tiết một số điều của Luật Kinh doanh bất động sản.

Nguồn VNEWS: https://vnews.gov.vn/video/quan-ly-chat-che-san-giao-dich-bat-dong-san-dien-tu-125551.htm