"Quản lý blog không nhằm hạn chế phát triển"

    Báo Kinh Tế Đô Thị
    Gốc

    Hanoinet - Thứ trưởng Bộ Thông Tin - Truyền Thông Đỗ Quý Doãn khẳng định Bộ thực hiện chức năng quản lý Nhà nước đối với thông tin điện tử nhằm đảm bảo không buông lỏng phát triển. Hoạt động quản lý sẽ khoa học, không nhằm hạn chế sự phát triển của loại hình thông tin này.

    Nguồn KTĐT: www.ktdt.com.vn/newsdetail.asp?CatId=52&NewsId=99911