Quản lý bất cập, mũ bảo hiểm dỏm tràn ngập

    Gốc

    (NLĐ) - 62,9% các lô mũ bảo hiểm trên thị trường được kiểm tra thiếu tên hàng hóa, tên và địa chỉ của tổ chức, cá nhân chịu trách nhiệm về hàng hóa. Các lô mũ nhập khẩu phần lớn không có tem chứng nhận chất lượng, không rõ xuất xứ.

    Nguồn Người Lao Động: http://www.nld.com.vn/tintuc/chinh-tri-xa-hoi/202654.asp