Quân khu 9: Phát động 'Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ'

Nhân dịp kỷ niệm 134 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19-5-1890 / 19-5-2024), ngày 19-5, một số đơn vị trên địa bàn Quân khu 9 đã tổ chức Lễ phát động 'Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ' năm 2024.

Thời gian qua, các đơn vị trên địa bàn Quân khu 9 đã tích cực đẩy mạnh hoạt động trồng và chăm sóc cây xanh, bảo vệ môi trường. Hệ thống cây xanh tại các đơn vị đã phát triển khá tốt, nhiều đơn vị tập trung trồng mới và đa dạng nhiều giống cây, góp phần xây dựng cảnh quan đơn vị xanh, sạch, đẹp.

Quang cảnh lễ phát động "Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ'" tại Sư đoàn 330, Quân khu 9.

Quang cảnh lễ phát động "Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ'" tại Sư đoàn 330, Quân khu 9.

Cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang Quân khu 9 tham gia trồng cây xanh.

Cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang Quân khu 9 tham gia trồng cây xanh.

Theo lãnh đạo, chỉ huy các đơn vị, để thực hiện tốt lời căn dặn của Chủ tịch Hồ Chí Minh về “Tết trồng cây”, nhiệt liệt hưởng ứng “Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ”, cấp ủy, chỉ huy các cấp tiếp tục giáo dục, nâng cao nhận thức cho cán bộ, chiến sĩ về lợi ích và giá trị to lớn của việc trồng cây, gây rừng và công tác bảo vệ rừng.

Thường xuyên rà soát, quy hoạch và củng cố hệ thống cảnh quan, bảo đảm chất lượng, hài hòa, thẩm mỹ cao, góp phần quan trọng vào xây dựng đơn vị chính quy, xanh, sạch, đẹp trong thời gian tới.

Sau buổi lễ phát động, cán bộ, chiến sĩ đã tham gia trồng cây xanh các loại xung quanh khuôn viên các đơn vị.

Tin, ảnh: QUANG ĐỨC - TRÍ NGUYỄN

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/quoc-phong-an-ninh/tin-tuc/quan-khu-9-phat-dong-tet-trong-cay-doi-doi-nho-on-bac-ho-777545