Quân khu 7: Tự mua sắm 177 xe ô tô các loại, trị giá gần 80 tỷ đồng

    Báo Quân Đội Nhân Dân
    Gốc

    Với tinh thần tự lực tự cường, chủ động khắc phục khó khăn, 3 năm qua cán bộ, chiến sĩ, nhân viên kỹ thuật các đơn vị đã bỏ ra hàng chục nghìn ngày công, hơn 21 tỷ đồng củng cố kho tàng, trạm, xưởng, mua sắm, sửa chữa cải tạo, nâng cấp được hơn 5.000m2 nhà kho...

    Nguồn QĐND: http://www.qdnd.vn/qdnd/baongay.quocphong.xaydungquandoi.28435.qdnd