Quân khu 7 nghiệm thu 46 sáng kiến cấp quân khu năm 2017

Sáng 5-12, tại TP Hồ Chí Minh, Quân khu 7 tổ chức Hội nghị Nghiệm thu các sáng kiến, cải tiến kỹ thuật cấp quân khu năm 2017.

Tham gia hội nghị nghiệm thu sáng kiến cấp quân khu năm 2017 có 46 sáng kiến của các tác giả, nhóm tác giả được tuyển chọn từ hội thi các cơ quan, đơn vị, nhà trường, Bộ CHQS các tỉnh, thành phố trong lực lượng vũ trang quân khu. Qua thẩm định, ban giám khảo đã công nhận 46 sáng kiến cấp quân khu năm 2017, trong đó có 1 giải A, 9 giải B và 36 giải C.

Ban Giám khảo Quân khu 7 chấm điểm thẩm định các sáng kiến cấp quân khu năm 2017.

Phát biểu bế mạc hội nghị, Thiếu tướng Võ Văn Cổ, Phó tham mưu trưởng Quân khu 7, đã biểu dương, đánh giá cao các sáng kiến đạt giải cấp quân khu năm 2017. Các sáng kiến đều bám sát thực tiễn, có ý tưởng tốt, tính mới, tính ứng dụng cao, thân thiện môi trường, kịp thời khắc phục hạn chế, phát huy tốt tính kỹ, chiến thuật của các loại vũ khí trang bị kỹ thuật, phương tiện và ứng dụng công nghệ mới vào thực tiễn. Để áp dụng, phổ biến nhân rộng, lãnh đạo, chỉ huy các cơ quan, đơn vị cần tiếp tục quan tâm đầu tư kinh phí, đồng thời phối hợp với Xưởng X1 (Cục Kỹ thuật quân khu 7) để hoàn thiện, chế tạo hàng loạt đưa vào thực tiễn ứng dụng; qua đó động viên, khuyến khích cán bộ, chiến sĩ, nhân viên tiếp tục đổi mới sáng tạo, góp phần nâng cao chất lượng huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu của lực lượng vũ trang quân khu.

Tin, ảnh: NGUYỄN DUY HIỂN