Quan hệ quốc tế trong hai thập niên chuyển giao cuối thế kỷ XX, đầu thế kỷ XXI

Mỗi câu chuyện trong cuốn sách 'Thế giới nhìn nghiêng… Bang giao kể chuyện' là một góc nhìn mới, chân thực, sắc sảo về lịch sử hình thành, sự vận động, biến đổi của quốc gia, tổ chức quốc tế, hay các mối bang giao, những vấn đề quốc tế cách đây vài chục năm nhưng đến nay vẫn còn nguyên giá trị thời đại…

Cuốn sách “Thế giới nhìn nghiêng… Bang giao kể chuyện” vừa được Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật ấn hành.

Cuốn sách “Thế giới nhìn nghiêng… Bang giao kể chuyện” vừa được Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật ấn hành.

Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật vừa xuất bản cuốn sách Thế giới nhìn nghiêng… Bang giao kể chuyện” của tác giả Vũ Sơn Thủy - Đại sứ, nhà báo, nguyên Tổng Biên tập Báo Thế giới và Việt Nam, Bộ Ngoại giao.

Cuốn sách gồm 2 phần: Thế giới nhìn nghiêng trong thập niên cuối của thế kỷ XX; Kể chuyện bang giao trong thập niên đầu của thế kỷ XXI. Trong đó, tác giả đã chia sẻ, phân tích những câu chuyện sinh động từ châu Âu đến châu Á, châu Đại Dương, châu Mỹ…

Mỗi câu chuyện là một góc nhìn mới, chân thực, sắc sảo về lịch sử hình thành, sự vận động, biến đổi của quốc gia, tổ chức quốc tế, hay các mối bang giao, những vấn đề quốc tế cách đây vài chục năm nhưng đến nay vẫn còn nguyên giá trị thời đại…

Qua ngôn từ sống động, giàu hình ảnh, những vấn đề được nhìn nhận, phân tích một cách thấu đáo, đi sâu vào bản chất trong mối liên hệ, so sánh với quá khứ và những dự báo tương lai.

Tác giả cũng đã phác họa bức tranh ngoại giao Việt Nam thời đại Hồ Chí Minh, đồng thời gửi gắm tình cảm sâu đậm trong những trang ký ức về một số nhà lãnh đạo của đất nước.

Theo Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật, các bài viết trong cuốn sách đến nay vẫn mang đậm tính thời sự, cung cấp những tri thức quý về lịch sử quan hệ quốc tế, là một nguồn thông tin giúp người đọc nhìn nhận đầy đủ hơn về hiện tại, sẽ là tài liệu bổ ích cho việc tìm hiểu, nghiên cứu về quan hệ quốc tế, lịch sử và kinh nghiệm đối ngoại, ngoại giao.

Tác giả cuốn sách cho biết không có tham vọng viết một cuốn sách kể mọi chuyện bang giao mà chỉ lựa chọn một số bài báo đã đăng, có chỉnh sửa một vài câu chữ, để xuất bản thành một cuốn sách nhằm kỷ niệm cuộc đời làm báo của mình và chia sẻ thông tin cho những độc giả quan tâm đến các vấn đề trong quan hệ quốc tế.

Nguồn Nhân Dân: https://nhandan.vn/quan-he-quoc-te-trong-hai-thap-nien-chuyen-giao-cuoi-the-ky-xx-dau-the-ky-xxi-post796986.html