Quan hệ Nga và Gruzia: Sẽ bớt căng thẳng?

    Báo Công An Nhân Dân
    Gốc

    Nga đang kêu gọi Gruzia duy trì các cơ chế đàm phán nhằm giảm căng thẳng và nếu việc này được tiến hành, quan hệ song phương sẽ được cải thiện.>> LHQ sẽ thảo luận về tranh chấp giữa Gruzia và Nga

    Nguồn CAND: http://www.cand.com.vn/vi-VN/quocte/2008/5/90454.cand