Quan hệ Nga và Grudia ngày một căng thẳng

    Báo VTC News
    Gốc

    Quan hệ Nga và Grudia đang ngày một căng thẳng sau khi Chính quyền nước Cộng hòa Abkhazia đang đòi độc lập và tách khỏi Grudia, nhưng không được quốc tế công nhận, ra tuyên bố rằng họ đã bắn rơi 2 máy bay do thám không người lái của Grudia.

    Nguồn VTC: http://www.vnanet.vn/TrangChu/VN/tabid/58/itemid/247778/Default.aspx