Quan hệ Nga - Gruzia: Dấu hiệu căng thẳng mới

    Báo Đại Đoàn Kết
    1 đăng lạiGốc

    Quan hệ Moskva-Tbilisi, vốn đã không lấy gì làm tốt đẹp trong vài năm gần đây, lại bước vào một giai đoạn căng thẳng mới liên quan đến hai nước cộng hòa đòi tự trị là Abkhazia và Nam Osetia.

    Nguồn Đại Đoàn Kết: http://antg.cand.com.vn/vi-vn/sukien/2008/5/66153.cand