Quan hệ Mỹ - Việt trong nhiệm kỳ của ông Obama?

    Báo VnEconomy
    Gốc

    Góc nhìn của Đại sứ Hoa Kỳ tại Việt Nam, ông Michael Michalak về quan hệ Mỹ - Việt trong 4 năm tới...

    Nguồn VnEconomy: http://vneconomy.vn/20081114095138288P0C10/quan-he-myviet-trong-nhiem-ky-cua-ong-obama.htm