Quan hệ liên Triều trước thách thức mới

Quan hệ liên Triều đã xấu đi rõ rệt sau khi CHDCND Triều Tiên đe dọa sẽ ngừng đối thoại để phản đối "những tuyên bố đầy khiêu khích" từ Hàn Quốc.