Quan hệ hữu nghị và hợp tác Việt Nam-Cuba

Việt Nam-Cuba thiết lập quan hệ ngoại giao ngày 2/12/1960. Kể từ đó đến nay, quan hệ đoàn kết, ủng hộ lẫn nhau và hợp tác toàn diện anh em hai nước không ngừng được củng cố và phát triển.

Quan hệ hữu nghị và hợp tác Việt Nam-Cuba - Ảnh 1

(Nhấp chuột vào ảnh để xem kích thước chuẩn)

Việt Nam và Cuba thiết lập quan hệ ngoại giao ngày 2/12/1960.

Kể từ đó đến nay, quan hệ đoàn kết, ủng hộ lẫn nhau và hợp tác toàn diện anh em Việt Nam-Cuba không ngừng được củng cố và phát triển./.