Quan hệ hợp tác chiến lược toàn diện Việt Nam - Trung Quốc

Trong những năm qua, mặc dù có những bước thăng trầm, song quan hệ hai nước không ngừng được củng cố, phát triển, vì lợi ích và sự phát triển của mỗi nước, đồng thời góp phần vì hòa bình, hữu nghị, hợp tác và phát triển của cả khu vực.

PV (Theo TTXVN)