Quan hệ hợp tác Ấn Độ - Nga đang phát triển

    Báo Nhân Dân
    Gốc

    ND - Quan hệ chiến lược Ấn Độ - Nga có những bước phát triển mới. Các lĩnh vực kinh tế, thương mại, quốc phòng, năng lượng hạt nhân và nhiều lĩnh vực khác được hai bên thúc đẩy.

    Nguồn Nhân Dân: www.nhandan.com.vn/tinbai/?article=134578&sub=82&top=45