Quan hệ Hắc Long Giang – Nga: trong “nguy” có “ cơ”

    Báo An Ninh Thế Giới
    Gốc

    VIT - Gần đây, tỉnh Hắc Long Giang cho biết, họ đang nỗ lực để có thể khiến cho các mối quan hệ thương mại với Nga đi qua được bóng mây khủng hoảng.

    Nguồn ANTG: http://vitinfo.com.vn/Muctin/Kinhte/dautu/LA60405/default.htm