Quan hệ Êcuađo-Côlômbia tiếp tục "đóng băng"

    Báo VTC News
    Gốc

    Ngày 17/3, Bộ trưởng Chính phủ Êcuađo Fernando Bustamante đã phê phán âm mưu tuyên truyền xuyên tạc trên các phương tiện thông tin của Côlômbia chống các nhà lãnh đạo Êcuađo.

    Nguồn VTC: http://www.vnanet.vn/TrangChu/VN/tabid/58/itemid/240873/Default.aspx