Quận Hai Bà Trưng: 15/18 phường tổ chức thành công Đại hội Mặt trận Tổ quốc

Tại các phường thuộc quận Hai Bà Trưng đang diễn ra Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam phường nhiệm kỳ 2024-2029, trong đó có 15/18 phường đã tổ chức thành công Đại hội.

Ngày 16/4, Ủy ban MTTQ Việt Nam Quận Hai Bà Trưng tổ chức Hội nghị góp ý dự thảo các báo cáo trình Đại hội MTTQ Việt Nam quận và TP Hà Nội nhiệm kỳ 2024-2029; sửa đổi, bổ sung Điều lệ MTTQ Việt Nam.

Tại đây, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam Quận Nguyễn Xuân Diệp cho biết, năm 2024 là năm có ý nghĩa đặc biệt quan trọng đối với hệ thống MTTQ Việt Nam các cấp Quận Hai Bà Trưng. Để chuẩn bị tốt cho công tác tổ chức Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam Quận Hai Bà Trưng lần thứ XVI nhiệm kỳ 2024-2029, Ủy ban MTTQ Việt Nam quận tổ chức hội nghị mở rộng lần thứ 14 nhằm xem xét một số nội dung về công tác nhân sự.

Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Quận Nguyễn Xuân Diệp phát biểu

Các đại biểu cũng xem xét, thảo luận và biểu quyết thông qua dự thảo Đề án nhân sự Ủy ban MTTQ Việt Nam quận khóa XVI nhiệm kỳ 2024-2029; đóng góp ý kiến vào các báo cáo chính trị trình Đại hội MTTQ Việt Nam quận lần thứ XVI và Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam TP Hà Nội lần thứ XVIII, góp ý sửa đổi bổ sung Điều lệ MTTQ Việt Nam.

Hội nghị đã tiến hành hiệp thương kết nạp tổ chức thành viên mới của MTTQ Việt Nam quận là Hội Cựu Công an Nhân dân quận; đồng thời kiện toàn cử bổ sung, thay thế 2 Ủy viên Ủy ban MTTQ Việt Nam quận khóa XV, nhiệm kỳ 2019-2024.

Quang cảnh Hội nghị góp ý dự thảo các báo cáo trình Đại hội MTTQ Việt Nam Quận Hai Bà Trưng và TP Hà Nội nhiệm kỳ 2024-2029

Cùng đó, các đại biểu tham gia hội nghị đã đóng góp nhiều ý kiến góp phần hoàn thiện dự thảo lần 3 Báo cáo của Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Hà Nội khóa XVII trình Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam TP Hà Nội lần thứ XVIII; dự thảo lần 3 Báo cáo chính trị trình Đại hội MTTQ Việt Nam Quận Hai Bà Trưng lần thứ XVI để Ban văn kiện Đại hội tiếp thu, tổng hợp vào dự thảo lần thứ 4.

Linh Chi

Nguồn KTĐT: https://kinhtedothi.vn/quan-hai-ba-trung-15-18-phuong-to-chuc-thanh-cong-dai-hoi-mat-tran-to-quoc.html