Quận Hà Đông sẽ xây dựng các tuyến phố kinh doanh sản phẩm làng nghề

Trong hai ngày 20 và 21-6, HĐND quận Hà Đông tổ chức kỳ họp thứ tư, đánh giá tình hình phát triển kinh tế - xã hội, an ninh - quốc phòng 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2017.

Kết quả nổi bật trong 6 tháng đầu năm của quận là: giá trị sản xuất công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp khu vực ngoài nhà nước ước đạt 9.000 tỷ đồng (tăng 15,83%); thu ngân sách nhà nước ước thực hiện hơn 2.000 tỷ đồng (tăng 31,4% so với cùng kỳ). Các lĩnh vực y tế, giáo dục, an sinh xã hội được quận quan tâm, thực hiện tốt. Tuy nhiên, công tác cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất lần đầu tại một số phường như Đồng Mai, Dương Nội, Yên Nghĩa còn nhiều khó khăn (liên quan đến hồ sơ, hạn mức giao đất, nghĩa vụ tài chính); công tác quản lý nhà chung cư còn bất cập, nhất là về phòng cháy, chữa cháy…

6 tháng cuối năm 2017, quận Hà Đông triển khai 5 giải pháp để thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm. Trong đó, quận đẩy mạnh phát triển sản xuất trong các làng nghề truyền thống thông qua việc khuyến khích và hỗ trợ các hộ sản xuất đầu tư máy móc, thiết bị, cải tiến kỹ thuật, nâng cao chất lượng sản phẩm. Đặc biệt, quận sẽ xây dựng các tuyến phố kinh doanh sản phẩm đặc trưng của từng làng nghề nhằm thu hút khách hàng, thúc đẩy sản xuất và tiêu thụ sản phẩm. Quận sẽ quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội phường Vạn Phúc, trọng tâm là phát triển làng nghề dệt lụa kết hợp du lịch, nhằm khai thác các giá trị văn hóa, lịch sử truyền thống của địa phương.

Tuấn Việt