Quận Hà Đông: Hoàn thành 44 công trình xây dựng cơ bản

    Báo Hà Nội Mới
    Gốc

    (HNM) - Trong 8 tháng đầu năm 2009, quận Hà Đông đã hoàn thành và đưa vào sử dụng 44 công trình, ngoài ra còn 108 công trình đang thi công, gần 40 công trình đã được phê duyệt đầu tư...

    Tổng vốn đầu tư gần 630 tỷ đồng; trong đó 581 tỷ 29 triệu đồng từ ngân sách quận và các phường, nguồn vốn của thành phố là 48 tỷ 785 triệu đồng. Từ nay đến cuối năm, quận Hà Đông tập trung đẩy nhanh tiến độ thi công các công trình, ưu tiên đầu tư 5 lĩnh vực là trạm y tế, trụ sở phường, trường học, nhà văn hóa các khu dân cư và đường giao thông. Đỗ Hà

    Nguồn Hà Nội Mới: http://hanoimoi.com.vn/vn/14/217238/