Quân đội tham gia chống bão

    Báo Người Lao Động
    Gốc

    Quân khu 7 đã huy động lực lượng công binh sẵn sàng hỗ trợ cho địa phương. Các phương tiện đặc dụng như cầu phao, xe lội nước cũng được huy động phục vụ công tác vận chuyển, cứu hộ

    Nguồn NLĐ: http://www.nld.com.vn/tintuc/chinh-tri-xa-hoi/208233.asp