Quân đội Mỹ có nữ đại tướng đầu tiên

    Báo Quân Đội Nhân Dân
    Gốc

    Theo AP, ngày 14-11, Thượng viện Mỹ phê chuẩn quyết định phong quân hàm tướng 4 sao của Tổng thống Bu-sơ cho bà An E.Đăn-u-đi. Sau 33 năm cống hiến, bà Đăn-u-đi đã chính thức được trở thành nữ Đại tướng đầu tiên của quân đội Mỹ.

    Nguồn QĐND: http://www.qdnd.vn/qdnd/baongay.quocte.tinquocte.46644.qdnd