Quân đội chung sức xây dựng nông thôn mới

QĐND -Trong những ngày này, cùng với đồng bào cả nước hưởng ứng và thực hiện phong trào “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới” do Thủ tướng Chính phủ phát động, cán bộ, chiến sĩ trong toàn quân cũng đang dấy lên phong trào “Quân đội chung sức xây dựng nông thôn mới”. Đây là phong trào thi đua do Bộ Quốc phòng phát động, có ý nghĩa chính trị, kinh tế, xã hội và nhân văn sâu sắc, tạo được sự đồng thuận của xã hội, được quân và dân cả nước hưởng ứng thực hiện.

QĐND -Trong những ngày này, cùng với đồng bào cả nước hưởng ứng và thực hiện phong trào “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới” do Thủ tướng Chính phủ phát động, cán bộ, chiến sĩ trong toàn quân cũng đang dấy lên phong trào “Quân đội chung sức xây dựng nông thôn mới”. Đây là phong trào thi đua do Bộ Quốc phòng phát động, có ý nghĩa chính trị, kinh tế, xã hội và nhân văn sâu sắc, tạo được sự đồng thuận của xã hội, được quân và dân cả nước hưởng ứng thực hiện.

Có mặt tại Binh đoàn 15 trong buổi phát động thi đua “Quân đội chung sức xây dựng nông thôn mới”, chúng tôi cảm nhận không khí tươi vui, phấn khởi của cán bộ, chiến sĩ và người lao động. Không giấu được niềm vui, Thiếu tướng Nguyễn Xuân Sang, Anh hùng LLVT nhân dân, Anh hùng Lao động trong thời kỳ đổi mới, Tư lệnh Binh đoàn 15 cho biết: “Chúng tôi rất phấn khởi, tự hào được Bộ Quốc phòng chọn làm đơn vị mở đầu cho toàn quân tổ chức phát động phong trào thi đua “Quân đội chung sức xây dựng nông thôn mới”. Để nâng cao ý nghĩa, chúng tôi đã chọn ngày này (ngày 20-2) ngày thành lập đơn vị để tổ chức phát động...".

Trung tướng Nguyễn Tuấn Dũng phát biểu chỉ đạo tại buổi lễ phát động thi đua ở Binh đoàn 15.

Đồng chí cho biết, cách đây 27 năm, Binh đoàn 15 được thành lập. Nhiệm vụ chính trị được Đảng, Nhà nước và Bộ Quốc phòng giao là: “Phát triển kinh tế, xã hội, gắn với quốc phòng an ninh, xây dựng dân cư xã hội trên địa bàn chiến lược Tây Nguyên”. 27 năm, với bao thế hệ cán bộ, chiến sĩ, người lao động đổ mồ hôi, công sức, cả máu và nước mắt, đã biến những vùng đất hoang hóa thành những thôn làng trù phú rợp bóng cao su, cà phê... Hiện nay, các đơn vị Binh đoàn đang đứng chân trên 220 thôn làng của 33 xã, phường, thị trấn của 12 huyện thuộc 4 tỉnh Gia Lai, Kon Tum, Quảng Bình và Bình Định. Để giúp bà con đồng bào các dân tộc có cuộc sống ổn định, Binh đoàn 15 liên tục mở rộng diện tích vườn cây, vận dụng những thành tựu khoa học kỹ thuật và thu hút lao động là con em người địa phương (đến nay diện tích vườn cây lên đến 35.000ha cao su, gần 1000ha cà phê, 90ha lúa nước, thu hút hơn 6000 lao động là người dân tộc thiểu số); đã đầu tư hàng trăm tỷ đồng để xây dựng cơ sở hạ tầng “điện, đường, trường, trạm”, giúp bà con lao động sản xuất, xóa đói giảm nghèo. Để phong trào thi đua “Quân đội chung sức xây dựng nông thôn mới” được triển khai đồng bộ, rộng khắp và mang lại lợi ích thiết thực, Đảng ủy, Bộ tư lệnh Binh đoàn đã triển khai thực hiện 5 nội dung, 6 biện pháp cụ thể để các cơ quan đơn vị thực hiện, nhằm góp sức xây dựng các làng bản trên địa bàn chiến lược Tây Nguyên ngày càng giàu về kinh tế, vững về QPAN, đẹp về tình làng nghĩa xóm… xứng đáng với niềm tin của cấp ủy Đảng, chính quyền và bà con đồng bào các dân tộc. Đồng thời cũng khẳng định vai trò của quân đội trong sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội của đất nước”.

Cán bộ Công ty 78 - Binh đoàn 15 giới thiệu cây lúa nước do đơn vị trồng giúp bà con xã Mo Rai, huyện Sa Thầy.

Phát biểu chỉ đạo tại buổi lễ phát động phong trào thi đua, Trung tướng PGS.TS Nguyễn Tuấn Dũng, Phó chủ nhiệm Tổng cục Chính trị, Phó chủ tịch Hội đồng Thi đua khen thưởng Bộ Quốc phòng đã biểu dương những nỗ lực cố gắng của cán bộ, chiến sĩ, người lao động Binh đoàn trong việc xây dựng nông thôn mới trên địa bàn chiến lược những năm qua. Đồng chí nhấn mạnh: “Thực hiện nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc XHCN trong thời kỳ mới, đòi hỏi toàn quân phải không ngừng phấn đấu, xây dựng vững mạnh cả về chính trị, tư tưởng và tổ chức, thực hiện tốt chức năng đội quân chiến đấu, đội quân công tác và đội quân lao động sản xuất. Để phong trào thi đua “Quân đội chung sức xây dựng nông thôn mới” đạt hiệu quả cao, trước hết cấp ủy, chỉ huy, chính ủy, chính trị viên các cấp thường xuyên giáo dục, quán triệt chủ trương của Đảng, Nhà nước, chỉ thị của Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng, kế hoạch hướng dẫn của Tổng cục Chính trị về xây dựng nông thôn mới, làm cho ý nghĩa phong trào thi đua “Quân đội chung sức xây dựng nông thôn mới” thấm sâu vào nhận thức và hành động, nâng cao tính tự giác, trách nhiệm của cán bộ, chiến sĩ, tạo sự đồng thuận, nhất trí cao để thực hiện có hiệu quả. Bên cạnh đó, phải phát huy kết quả, thành tích và kế thừa những kinh nghiệm hay, những mô hình tốt trong tổ chức phong trào thi đua quyết thắng, trong thực hiện công tác dân vận. Từ đó thống nhất đề ra chủ trương, biện pháp lãnh đạo, chỉ đạo, xác định kế hoạch, chương trình tham gia xây dựng nông thôn mới trong từng năm, từng giai đoạn với nội dung chỉ tiêu cụ thể, công trình sản phẩm cụ thể, bảo đảm kịp thời, chặt chẽ, đúng quy trình, sát điều kiện, tình hình đơn vị và địa phương để triển khai thực hiện. Kết hợp chặt chẽ việc thực hiện phong trào thi đua “Quân đội chung sức xây dựng nông thôn mới” với tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, xây dựng cơ quan, đơn vị VMTD, góp phần xây dựng cơ sở chính quyền địa phương vững mạnh, thực hiện tốt chức năng “Đội quân công tác”, tiếp tục tôn vinh bản chất tốt đẹp Bộ đội Cụ Hồ trong thời kỳ mới...".

Một góc làng công nhân Yang Lố 2, xã Mo Rai, huyện Sa Thầy, Kon Tum.

Hiện nay, toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta đang thực hiện chủ trương đẩy mạnh toàn diện công cuộc đổi mới của Đảng, phát huy sức mạnh toàn dân tộc, đẩy mạnh công nghiệp hóa - hiện đại hóa, xây dựng đất nước phát triển nhanh và bền vững. Trong nông nghiệp, nông thôn tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 26 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa X), triển khai thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2010-2020, có nền nông nghiệp phát triển toàn diện theo hướng bền vững có sản xuất hàng hóa lớn, có năng suất, chất lượng, hiệu quả và khả năng cạnh tranh cao, bảo đảm vững chắc an ninh lương thực. Một trong những nội dung hoạt động quan trọng của quân đội ta từ nay đến năm 2020, trước mắt đến năm 2015 là đẩy mạnh thi đua hưởng ứng phong trào “Quân đội chung sức xây dựng nông thôn mới”.

Sức lan tỏa của phong trào thi đua này không chỉ bó gọn trong buổi phát động tại Binh đoàn 15, mà các đơn vị LLVT đứng chân trên địa bàn cũng đang chuẩn bị hết sức chu đáo. Một trong những đơn vị đã và đang tổ chức kế hoạch triển khai, biến phong trào thành hành động cách mạng cụ thể là Quân đoàn 3. Thiếu tướng Nguyễn Đức Hải, Tư lệnh Quân đoàn cho biết, hiện Quân đoàn đang đóng quân ở địa bàn nông thôn, miền núi, vùng sâu, vùng xa, biên giới của tỉnh Gia Lai, Kon Tum, Bình Định… Trách nhiệm của các đơn vị trong Quân đoàn, ngoài nhiệm vụ huấn luyện SSCĐ cao, còn phải làm tốt chức năng “đội quân công tác”, phát huy bản chất, truyền thống Bộ đội Cụ Hồ trong thời bình. Bộ tư lệnh Quân đoàn đã triển khai kế hoạch cụ thể để các đơn vị tổ chức thực hiện, trong đó Trường Dạy nghề số 21 tập trung đào tạo nghề, tạo việc làm cho con em đồng bào các dân tộc; Viện Quân y 211 khám, chữa bệnh miễn phí cho nhân dân bảo đảm sức khỏe trong lao động sản xuất; các Sư đoàn: 10, 320; Lữ đoàn 40… tổ chức hành quân dã ngoại, kết hợp làm tốt công tác dân vận, giúp bà con thu hoạch nông sản… phối hợp với các đơn vị kết nghĩa đẩy mạnh các hoạt động giao lưu VHVN, TDTT, xây dựng các công trình “quân dân”, nói chuyện truyền thống… góp phần xây dựng đời sống văn hóa khu dân cư…”.

Mùa khô Tây Nguyên không còn cảnh “gió bụi, nắng cháy”, mà thay vào đó là những cánh rừng cao su, cà phê xanh tốt bạt ngàn. Những làng bản sầm uất, những cung đường rộng, thẳng tắp được bê tông hóa… đời sống bà con đang đổi thay từng ngày. Thành quả đó có sự đóng góp không nhỏ của cán bộ, chiến sĩ các LLVT đứng chân trên địa bàn.

Bài và ảnh: Lê Quang Hồi