Quân đội CH Sát kiểm soát thủ đô Nơgiamêna

    Báo VTC News
    Gốc

    Đại sứ Pháp tại CH Sát Bruno Foucher cho biết quân đội Chính phủ Sát đã kiểm soát thủ đô Nơgiamêna cùng các khu vực phụ cận.

    Nguồn VTC: http://www.vnanet.vn/TrangChu/VN/tabid/58/itemid/235036/Default.aspx