Quân chủng PK-KQ hội thảo “Tác chiến không gian-An ninh vùng trời“

(Kiến Thức) - Ngày 26/8, tại Học viện Phòng không - Không quân (PK-KQ), Quân chủng PK-KQ đã tổ chức Hội thảo khoa học “Tác chiến không gian-An ninh vùng trời”.

Đồng chí Trung tướng, TS Phương Minh Hòa, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Tư lệnh Quân chủng PK-KQ đã chủ trì Hội thảo.

Trung tướng, TS Phương Minh Hòa, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Tư lệnh Quân chủng PK-KQ chủ trì Hội thảo

Hội thảo đã có 39 tham luận của các tướng lĩnh, các nhà khoa học trong và ngoài Quân chủng, tập trung phân tích làm rõ khái niệm, quan điểm, phương thức tiến hành tác chiến không gian hiện nay, dự báo sự phát triển trong tương lai. Phân tích, khái quát một số vấn đề về an ninh vùng trời, các yếu tố ảnh hưởng, uy hiếp tới an ninh vùng trời quốc gia. Đánh giá thực trạng bảo đảm an ninh vùng trời, đề xuất các giải pháp phòng chống tác chiến không gian, bảo đảm an ninh vùng trời của phòng không nhân dân nói chung, lực lượng PK-KQ nói riêng. Nghiên cứu tổ chức, sử dụng lực lượng PK-KQ, đặc biệt ở các đơn vị được biên chế các loại vũ khí , khí tài mới bảo đảm khả năng bảo vệ độc lập chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ quốc gia đáp ứng yêu cầu của sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới. Trước sự phát triển theo xu hướng toàn cầu hóa trên thế giới, sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, củng cố quốc phòng, giữ vững an ninh trong tình hình mới đang đặt ra những yêu cầu mới có tính cấp bách. Xây dựng và phát triển sức mạnh không gian của đất nước là một yếu tố quan trọng đảm bảo cho sức mạnh và sự vững chắc của thế phòng thủ quốc gia.

Các đại biểu trao đổi bên lề Hội thảo.

Trung tướng Nguyễn Văn Thân, nguyên Tư lệnh Quân chủng PK-KQ phát biểu tham luận.

Đại tá Nguyễn Sinh Viên, Trưởng ban Khoa học quân sự/Cục Tác chiến Điện tử (BTTM) phát biểu tham luận.

Phát biểu kết luận, Đồng chí Tư lệnh Quân chủng PK-KQ khẳng định: Quân chủng PK-KQ cần xác định đúng vai trò, trọng trách của mình, bảo vệ vững chắc vùng trời của Tổ quốc cả trong thời bình và trong thời chiến. Nghiên cứu tác chiến không gian cần xác định chủ quyền quốc gia về không gian vùng trời, khoảng không vũ trụ. Từ đó xác định các nguy cơ xâm hại an ninh vùng trời để có giải pháp đối phó có hiệu quả, phù hợp với khả năng của ta trong các vấn đề như: Bảo đảm an ninh an toàn hàng không dân dụng quốc gia, hàng không dân dụng quốc tế, các hoạt động bay quân sự. Những thách thức đặt ra đối với nhiệm vụ phòng chống tác chiến không gian của địch và bảo đảm an ninh vùng trời của ta. Đề ra các giải pháp có hiệu quả trong đấu tranh khẳng định chủ quyền quốc gia, toàn vẹn lãnh thổ về không gian vũ trụ, vùng trời quốc gia phù hợp với các quy ước, thông lệ quốc tế, luật pháp Việt Nam, ngăn chặn nguy cơ xảy ra xung đột, bảo đảm an ninh vùng trời thông qua các hoạt động ngoại giao, kinh tế. Kết hợp chặt chẽ với an ninh quốc phòng, bảo vệ Tổ quốc hòa bình để phát triển. Xác định khả năng các loại vũ khí, khí tài trang bị hiện có của ta đối với nhiệm vụ quản lý vùng trời, trinh sát , phát hiện, thông báo, báo động phòng không bảo đảm an ninh vùng trời và chuẩn bị cho hành động “tác chiến không không gian -An ninh vùng trời” trước mọi hoạt động xâm nhập của địch từ trên không.

Trương Đức Sáng