Quan chức cấp cao Cuba đến viếng lãnh tụ Fidel Castro

Ngày 28/11, quan chức cấp cao Cuba đã tham gia lễ viếng vị lãnh tụ vĩ đại của mình và ký lời thề trung thành với lý tưởng cách mạng trước tro cốt của ông.

Mai Anh