Quận Cầu Giấy: Nỗ lực, quyết tâm hoàn thành cao nhất kế hoạch năm 2023

Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) quận Cầu Giấy đã phát động phong trào thi đua trong công nhân viên chức, lao động năm 2023 với quyết tâm hoàn thành cao nhất những nội dung, kế hoạch đã đề ra.

Để việc triển khai đạt hiệu quả, LĐLĐ quận Cầu Giấy đã phát động phong trào thi đua với những nội dung cụ thể, phù hợp đặc thù của từng khu vực, khối doanh nghiệp và khu vực hành chính sự nghiệp.

Đại diện các khối thực hiện nghi thức hưởng ứng thi đua năm 2023

Đại diện các khối thực hiện nghi thức hưởng ứng thi đua năm 2023

Trong đó, đối với khối doanh nghiêp, trọng tâm là thi đua thực hiện thắng lợi các mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ sản xuất kinh doanh (SXKD) của doanh nghiệp và kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của quận năm 2023. Vận động công nhân lao động ra sức thi đua phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật, đổi mới quy trình làm việc, tăng năng suất lao động. Đẩy mạnh công tác nghiên cứu ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật, công nghệ thông tin vào SXKD và quản lý kinh tế; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; đồng hành cùng doanh nghiệp tập trung tháo gỡ khó khăn trong SXKD, nâng cao năng lực cạnh tranh và phát triển bền vững, đảm bảo việc làm, thu nhập cho người lao động. Đăng ký, phấn đấu hoàn thành các công trình sản phẩm có giá trị kinh tế cao gắn biển chào mừng các ngày kỷ niệm lớn của đất nước, Thủ đô và tổ chức Công đoàn năm 2023.

Giám sát thực hiện các chế độ chính sách liên quan đến quyền, lợi ích hợp pháp chính đáng của người lao động như: Tiền lương, tiền thưởng, bảo hiểm xã hội, điều kiện làm việc, An toàn vệ sinh lao động ... góp phần ngăn ngừa, hạn chế các tranh chấp lao động, đình công xảy ra.

Tập trung cụ thể hóa thực hiện chủ đề công tác năm 2023 của Tổng LĐLĐ Việt Nam và thành phố Hà Nội vào các phong trào thi đua: “Lao động giỏi, Lao động sáng tạo”; “Công nhân giỏi Thủ đô”, “Sáng kiến trong CNVCLĐ Thủ đô”, “Giỏi việc nước, đảm việc nhà”; “Xanh, Sạch, Đẹp, Bảo đảm an toàn vệ sinh lao động”; “Doanh nghiệp Thủ đô hội nhập và phát triển”…

Nâng cao chất lượng hoạt động thương lượng, đối thoại tại nơi làm việc, thực hiện quy chế dân chủ; bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp chính đáng của công nhân lao động, góp phần xây dựng mối quan hệ lao động hài hòa, ổn định và tiến bộ trong doanh nghiệp.

Các khối quyết tâm hoàn thành cao nhất những nội dung, kế hoạch đã đề ra

Đối với khối hành chính, sự nghiệp, giáo dục, LĐLĐ quận chỉ đạo các Công đoàn cơ sở (CĐCS) tích cực vận động Cán bộ, công chức, viên chức, người lao động thi đua thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ chính trị, các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội theo Chỉ thị, Nghị quyết, Chương trình, Kế hoạch và chủ đề công tác năm 2023 của Thành phố và Tổng LĐLĐ. Thi đua “Thực hiện văn hóa công sở và nơi công cộng”. Tiếp tục đẩy mạnh học tập làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với cuộc vận động xây dựng người Cán bộ, công chức, viên chức “Trung thành, trách nhiệm, liêm chính, sáng tạo”, “Cán bộ, công chức, viên chức nói không với tiêu cực”. Chú trọng nâng cao kỷ luật, kỷ cương hành chính, đạo đức công vụ, phong cách phục vụ Nhân dân của Cán bộ, công chức theo hướng ngày càng chuyên nghiệp, trách nhiệm, hiệu quả.

Bên cạnh đó, tổ chức tốt các phong trào thi đua, các cuộc vận động theo hướng thiết thực, gắn với nhiệm vụ chính trị của quận, của ngành và phù hợp với điều kiện cụ thể của đơn vị. Đẩy mạnh phong trào thi đua “Đổi mới, sáng tạo trong dạy và học” trong cán bộ giáo viên nhân viên gắn với việc thực hiện cuộc vận động “Mỗi thầy, cô giáo là một tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo”. Tiếp tục đẩy mạnh và thực hiện cuộc vận động “Dân chủ - Kỷ cương - Tình thương - Trách nhiệm”, cuộc vận động “Xây dựng nhà trường văn hóa - Nhà giáo mẫu mực - Học sinh thanh lịch”.

Thi đua thực hiện thắng lợi các mục tiêu, chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng, Nghị quyết Đại hội Công đoàn các cấp. Đẩy mạnh các hoạt chăm lo đời sống và đại diện, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của Cán bộ, công chức, viên chức, người lao động; thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở, phòng chống tham nhũng, lãng phí.

Theo LĐLĐ quận Cầu Giấy, phong trào thi đua được chia thành 3 đợt. Đợt 1 diễn ra từ tháng 1 - tháng 5/2023 với chủ đề Đại hội CĐCS tiến tới Đại hội đại biểu Công đoàn quận Cầu Giấy lần thứ VI, nhiệm kỳ 2023 - 2028.

Đợt 2 từ tháng 5 - tháng 9/2023: Trong thời gian diễn ra Đại hội Công đoàn Quận tiến tới Đại hội đại biểu Công đoàn thành phố Hà Nội lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2023 - 2028. Đợt 3 từ tháng 9 - 12/2023: Sau khi bế mạc Đại hội Công đoàn thành phố Hà Nội tiến tới Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam.

Lãnh đạo LĐLĐ quận Cầu Giấy kêu gọi toàn thể CNVCLĐ, đoàn viên công đoàn trên địa bàn Quận tích cực hưởng ứng, tham gia vào các phong trào thi đua do các cấp Công đoàn phát động, góp phần vào việc hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị của Đảng bộ quận và nhiệm vụ chuyên môn của từng cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp năm 2023.

P.Linh

Nguồn LĐTĐ: https://laodongthudo.vn/quan-cau-giay-no-luc-quyet-tam-hoan-thanh-cao-nhat-ke-hoach-nam-2023-151651.html