Quận Bình Tân sẽ thực hiện thanh toán điện tử các khoản thu học phí

Ngày 9-10, UBND quận Bình Tân (TP HCM) tổ chức tập huấn hướng dẫn sử dụng Phần mềm quản lý trực tuyến các nguồn thu -SSC tại các trường học trên địa bàn thuộc quận. Đối tượng tập huấn là hiệu trưởng, kế toán các trường công lập và dân lập trên địa bàn quận.

Phần mềm giúp bộ phận kế toán tài chính tại các trường học quản lý thông tin tài chính tập trung, tự động, quản lý nguồn tiền thu hàng ngày nhanh chóng bằng các báo cáo có sẵn; loại bỏ các hình thức thủ công, viết tay kém hiệu quả. Từ đó tiến tới thanh toán điện tử đối với các khoản thu học phí và các khoản thu khác tại các trường học trên địa bàn quận.

Theo Phó Chủ tịch UBND quận Bình Tân, Phạm Thị Ngọc Diệu, buổi tập huấn nhằm triển khai thực hiện quyết định của UBND TP về ban hành kế hoạch triển khai Nghị quyết 02 của Chính phủ thực hiện những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2019 và định hướng đến năm 2021. Trong đó, yêu cầu 100% trường học, bệnh viện, công ty điện, công ty cấp, thoát nước, công ty vệ sinh môi trường, các công ty viễn thông, bưu chính trên địa bàn đô thị phối hợp với các ngân hàng, tổ chức cung ứng dịch vụ trung gian thanh toán để thu học phí, viện phí, tiền điện… bằng phương thức thanh toán không dùng tiền mặt, ưu tiên giải pháp thanh toán trên thiết bị di động, thanh toán qua thiết bị chấp nhận thẻ.

Các đại biểu tham gia buổi tập huấn

Cũng theo bà Phạm Thị Ngọc Diệu, với quyết tâm tập trung đẩy mạnh cải cách hành chính, hiện quận Bình Tân có 61 thủ tục trực tuyến mức độ 3 (thuộc các lĩnh vực kinh tế, y tế, lao động, xây dựng, môi trường, hộ tịch, giáo dục, khen thưởng) và 13 thủ tục trực tuyến mức độ 4 (lĩnh vực lao động và xây dựng). Tỉ lệ người dân, doanh nghiệp tham gia thực hiện dịch vụ công trực tuyến ngày càng tăng.

Cuối năm 2016, kết quả giải quyết thủ tục hành chính trực tuyến mức độ 3 chỉ đạt 4,28%, thì năm 2017 đạt 27,34% và đến năm 2018 đạt 51,38%. Đặc biệt, với lĩnh vực lao động người dân tham gia trực tuyến 100%. Qua khảo sát, đánh giá cho thấy tỉ lệ hài lòng của người dân đạt 98,37%.

Thời gian qua, quận Bình Tân đã tập trung thực hiện nhiều giải pháp, trong đó nổi bật là mô hình "Tổ tư vấn thực hiện dịch vụ công trực tuyến tại quận và 10 phường". Tại trụ sở UBND quận, 10 phường và 130 khu phố thuộc quận đều có tổ tư vấn thực hiện dịch vụ công trực tuyến. Mỗi tổ đều được trang bị máy tính, máy scan và có cán bộ chuyên môn hướng dẫn. Các tổ này hoạt động thường trực trong giờ hành chính, cũng có tổ tư vấn hoạt động vào ban đêm để hỗ trợ người dân thực hiện các dịch vụ công.