Quận 6: 17,75 điểm vào lớp 6 công lập

    Báo Sài Gòn Giải Phóng
    Gốc

    Ngày 23-5, Phòng Giáo dục quận 6 cho biết kế hoạch tuyển sinh đầu cấp năm học 2008 – 2009. Theo đó, điểm chuẩn vào lớp 6 công lập là 17,75 điểm

    Nguồn SGGP: http://www.sggp.org.vn/giaoduc/2008/5/153224