Quận 5 đã xóa xong quy hoạch “treo”

    Báo Pháp Luật TP.HCM
    1 đăng lạiGốc

    Nhiều khu quy hoạch tại quận 5, quận 6 được điều chỉnh theo hướng tránh gây xáo trộn cho người dân...

    Nguồn PLO: http://diaoconline.vn/web/tintuc/tintucdiaoc/2008/03/12/094543/6460