Quận 1 thực hiện đề án sau cai nghiện hiệu quả: Trên 400 người đã...

    Báo Đầu Tư
    Gốc

    (CATP) Tính đến tháng 8-2007, quận 1 đã có 757 trường hợp người sau cai tái hòa nhập cộng đồng (trong đó về địa phương là 717, cụm công nghiệp Nhị Xuân là 33, ở lại trường trung tâm là 7). Trong số về địa phương, đã có 24...

    Nguồn Đầu Tư: http://www.congan.com.vn/vi_binh_yen_cuoc_song/2007/09/mlnews.2007-09-19.1919844026