Qualcomm hỗ trợ GPS cho laptop

    Báo Kinh Tế Đô Thị
    Gốc

    Hanoinet - Hãng Qualcomm vừa cho ra mắt mô đun Gobi 2000 mới có khả năng tích hợp cho laptop giúp làm tăng các công năng chuyển vùng quốc tế và khả năng định vị (GPS).

    Nguồn KTĐT: www.ktdt.com.vn/newsdetail.asp?CatId=52&NewsId=130217