'Quái vật' rà phá bom mìn nặng 80 tấn có gì đặc biệt?

'Quái vật' M1150 ABV nặng 80 tấn của Mỹ là phương tiện đặc biệt, làm nhiệm vụ rà phá bom mìn, mở đường cho lực lượng tấn công.

Nguồn VTC: https://vtc.vn/quai-vat-ra-pha-bom-min-nang-80-tan-co-gi-dac-biet-ar837182.html