Quả vải, quả nhãn

    Báo Nhân Dân
    Gốc

    ND- Mùa vải, mùa nhãn mỗi năm chỉ được thu hoạch vài, ba tuần, nhưng hễ năm nào được mùa là giá cả lại xuống rất thấp.

    Nguồn Nhân Dân: www.nhandan.com.vn/tinbai/?article=125728&sub=55&top=38