Quá trình công tác của tân Quyền Bộ trưởng Bộ Y tế Đào Hồng Lan

Ngày 15/7, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã ký Quyết định số 839/QĐ-TTg về việc giao Quyền Bộ trưởng Bộ Y tế đối với đồng chí Đào Hồng Lan. Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành.

Ngọc Minh

Nguồn KTĐT: https://kinhtedothi.vn/qua-trinh-cong-tac-cua-tan-quyen-bo-truong-bo-y-te-dao-hong-lan.html