Quả tim ảo đầu tiên

    Báo An Ninh Thế Giới
    Gốc

    Mô hình quả tim 3D trên máy tính đập trông thật đến nỗi các bác sĩ có thể “cắt mỏng” quả tim trên màn hình để nhìn thấy cấu trúc bên trong cũng như lưu lượng máu.

    Nguồn ANTG: http://vitinfo.com.vn/muctin/Khoahoc/Phatminhmoi/52610/default.aspx